PARTNEŘI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program VIII., evid. Č. projektu SPORT VIII-0929/2017

       

SLEDUJTE NÁS

O klubu

Klub Junior Judo Brno z.s.

JUNIOR JUDO Brno z.s. je sportovní klub, který vznikl 25.srpna 2009 ze samostatně fungující pobočky klubu TJ JUDO BUDO Brno v Brně-Řečkovicích, která svou činnost zahájila už v roce 2001. Ode dne 4.září 2009 je klub registrován na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. Členy klubu jsou především děti z brněnských čtvrtí Medlánky a Řečkovice, ale na trénink dojíždí i děti z jiných částí Brna. Činnost klubu je zaměřena především na výuku a trénink judo a sebeobrany věkových kategoriích dětí a mládeže, a to od předškolního věku do 18 let. Hlavním cílem je soutěžní sportovní judo, ale trénink judo je dobrým základem nejen pro judo, ale i pro další pohybové aktivity. Mimo to je judo nejen sportem, ale i výchovným systémem s danými pravidly. Výchova k autoritám a tradicím je nedílnou součástí tréninku.

Typy tréninku jsou rozdílné pro různé kategorie. Trénink přípravky je zaměřen na rozvíjení pohybových vlastností dětí formou jednoduchých cviků,her a soutěží. U pokročilejších už je kladen důraz na kvalitu provádění technik judo a jejich rozsah, dále pak je důležité posílení fyzické přípravy a odolnosti sportovců.

Pod vedením zkušených trenérů,
1. Ing. Jiřího HIRSCHE, 1.Dan judo a 1.Dan Jiu-jitsu, trenér II.třídy judo, rozhodčí II.třídy judo, který samostatnou trenérskou praxi vykonává od r.1999 a byl hodnocen ÚMČ Brno-Řečkovice jako trenér roku 2008 této městské části, 
2. Petry STLOUKALOVÉ, 2.Kyu judo a mistryně ČR judo, trenérky III.třídy jud, trénuje od r.2003 o a
3. Ladislava ZAPLETALA, 1.Kyu, přeborníka ČR, akademického mistra ČR 2014, trenéra III.třídy
prošlo za 8 let existence této pobočky v Řečkovicích a dalších 5 let existence samostatného klubu desítky mladých sportovců, kteří získali úspěchy na národní i mezinárodní úrovni.

Pravidelné tréninky jsou v tělocvičně Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2. 
Navrhované termíny tréninku: (definitivně bude upřesněno do konce září podle zájmu o jednotlivé termíny) na 1.pololetí 2016/17

– úterý ..16.30 – 18.00 hod., přípravka
- úterý ..18.15 – 19.45 hod., pokročilí, závodníci
- středa ..18.00 – 19.30 hod., závodníci
- čtvrtek ..16.45 – 18.00 hod., přípravka
- čtvrtek ..18.15 – 19.30 hod., pokročilí , závodníci, sebeobrana

Ideální je zkusit si trénink přímo „na ostro“, stačí s sebou mít jen teplákovou soupravu s dlouhými rukávy a nohavicemi, přezůvky a pití.
Členské příspěvky:
- trénink 1x/týden 1.200,- Kč/5měsíců
- trénink 2x/týden 1.800,- Kč/5měsíců
Platbu proveďte prosím do konce září bezhotovostně, na účet klubu, vedený u Komerční banky, 
- číslo účtu : 43-5667400267/0100
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte
- poznámka: Jméno dítěte

Těšíme se na setkání s Vámi.

Telefon: +420 731603629

e-mail: hirschjiri@volny.cz