PARTNEŘI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program VIII., evid. Č. projektu SPORT VIII-0929/2017

       

SLEDUJTE NÁS

O klubu

Klub Junior Judo Brno z.s.

JUNIOR JUDO Brno z.s. je sportovní klub, který vznikl 25.srpna 2009 ze samostatně fungující pobočky klubu TJ JUDO BUDO Brno v Brně-Řečkovicích, která svou činnost zahájila už v roce 2001. Ode dne 4.září 2009 je klub registrován na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. Členy klubu jsou především děti z brněnských čtvrtí Medlánky a Řečkovice, ale na trénink dojíždí i děti z jiných částí Brna. Činnost klubu je zaměřena především na výuku a trénink judo a sebeobrany věkových kategoriích dětí a mládeže, a to od předškolního věku do 18 let. Hlavním cílem je soutěžní sportovní judo, ale trénink judo je dobrým základem nejen pro judo, ale i pro další pohybové aktivity. Mimo to je judo nejen sportem, ale i výchovným systémem s danými pravidly. Výchova k autoritám a tradicím je nedílnou součástí tréninku.

Typy tréninku jsou rozdílné pro různé kategorie. Trénink přípravky je zaměřen na rozvíjení pohybových vlastností dětí formou jednoduchých cviků,her a soutěží. U pokročilejších už je kladen důraz na kvalitu provádění technik judo a jejich rozsah, dále pak je důležité posílení fyzické přípravy a odolnosti sportovců.

Pod vedením zkušených trenérů,
1. Ing. Jiřího HIRSCHE, 1.Dan judo a 1.Dan Jiu-jitsu, trenér II.třídy judo, rozhodčí judo, který samostatnou trenérskou praxi vykonává od r.1999  2. Petry STLOUKALOVÉ, 1.Kyu judo a mistryně ČR judo, trenérky III.třídy judo, rozhodčí judo, za 8 let existence této pobočky v Řečkovicích a dalších let existence samostatného klubu desítky mladých sportovců, kteří získali úspěchy na národní i mezinárodní úrovni. V roce 2019 oslavil 10 let samostatné existence. Trenérské řady posílili další členové Martin Pekárek, 1.DAN a trenér III.třídy, 5. na ME veteránů a z řad vlastních odchovanců to je Jakub Matal, 1.kyu, trenér III.třídy. Klub uspořádal úspěšně v roce 2019 (tělocvična Orel Řečkovice) a 2022 (tělocvična Sokol Řečkovice) už dva ročníky turnaje Řečkovický Nářez. V roce 2023 plánujeme uspořádat 3 ročník.

Pravidelné tréninky jsou v tělocvičně Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Telefon: +420 731603629

e-mail: hirschjiri@volny.cz