PARTNEŘI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program VIII., evid. Č. projektu SPORT VIII-0929/2017

       

SLEDUJTE NÁS

O klubu

Klub Junior Judo Brno z.s.

JUNIOR JUDO Brno z.s. je sportovní klub, který vznikl 25.srpna 2009 ze samostatně fungující pobočky klubu TJ JUDO BUDO Brno v Brně-Řečkovicích, která svou činnost zahájila už v roce 2001. Ode dne 4.září 2009 je klub registrován na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. Členy klubu jsou především děti z brněnských čtvrtí Medlánky a Řečkovice, ale na trénink dojíždí i děti z jiných částí Brna. Činnost klubu je zaměřena především na výuku a trénink judo a sebeobrany věkových kategoriích dětí a mládeže, a to od předškolního věku do 18 let. Hlavním cílem je soutěžní sportovní judo, ale trénink judo je dobrým základem nejen pro judo, ale i pro další pohybové aktivity. Mimo to je judo nejen sportem, ale i výchovným systémem s danými pravidly. Výchova k autoritám a tradicím je nedílnou součástí tréninku.

Typy tréninku jsou rozdílné pro různé kategorie. Trénink přípravky je zaměřen na rozvíjení pohybových vlastností dětí formou jednoduchých cviků, her a soutěží. U pokročilejších už je kladen důraz na kvalitu provádění technik judo a jejich rozsah, dále pak je důležité posílení fyzické přípravy a odolnosti sportovců.

Zakládajícími členy klubu byli Ing. Jiří HIRSCH, 1.Dan judo a 1.Dan Jiu-jitsu, trenér II.třídy judo, rozhodčí judo, který samostatnou trenérskou praxi vykonává od r.1999 a  2. Petra STLOUKALOVÁ, 1.Kyu judo a mistryně ČR judo, trenérka III.třídy judo, rozhodčí III. třídy.  Trenérské řady v dalších letech posílili další členové z řad vlastních odchovanců to byl Jakub Matal, 1.kyu, trenér III.třídy a Daniel Kalousek, 2.kyu. Za 14 let existence, prošly klubem stovky mladých sportovců, kteří získali úspěchy na národní i mezinárodní úrovni. Cílem činnosti, je ale především připravit děti a dorost tak, aby byli schopni samostatně zvládnout i složité životní situace, respektovat autority a naučit se sebeovládání, snížit práh bolesti a nové užitečné techniky sebeobrany.

Pravidelné tréninky jsou v tělocvičně Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2. v době školního roku, tzn. od září do června. Tréninky jsou jak pro začátečníky (přípravka) tak pro závodníky v žákovských i dorosteneckých kategoriích.

Kromě tréninku Klub má další aktivity:

  • uspořádal úspěšně 3.ročníky turnaje pro žákovské kategorie, v roce 2019 (tělocvična Orel Řečkovice), 2022 a 2023 (tělocvična Sokol Řečkovice) pod názvem Řečkovický Nářez.
  • pořádá týdenní letní soustředění
  • víkendové kurzy judo pro rodiče s dětmi

Telefon: +420 731603629

e-mail: hirschjiri@volny.cz